Recyklohraní

Vytvořeno středa 21. listopad 2018 10:22

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

20181109 105514  20181113 072614

20181113 072722  20181113 072746Photo0342Photo0344received 273840656604754received 354231698663364received 379473552595145received 818572498485556received 1918601481781534

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates