Historie

Aktualizováno pondělí 3. září 2018 8:18

Škola  (tehdejší  ZDŠ)  zahájila   vyučování 1. 9. 1970.  Část   žáků   přišla  ze  zrušené ZDŠ Místecká, část z vedlejší ZDŠ MUDr. Lukášové. Přišli také žáci, jejichž rodiče se přistěhovali do nově budovaného obvodu. Vyučování začalo za ztížených podmínek. Zpočátku jen ve dvou pavilonech, bez tělocvičny, speciálních učeben a zázemí pro vedení školy. Školní družina byla rovněž dočasně přesunuta do pavilonu B. Teprve v průběhu šk. roku 1970/71 bylo vše dokončeno. V 1. školním roce zasedlo do lavic 415 žáků.klega legionar

Naše škola se nachází na Klegově ulici. Ta byla pojmenována po Pplk. MUDr. Ludvíku Klegovi (1888-1933), lékaři a legionáři, který se zasloužil např. o zakoupení rentgenu do Vítkovické nemocnice, byl starostou Sokola a na jeho popud bylo vystavěno kino Mír. Více se dozvíte na www.ostrava-vitkovice.eu.

Od roku 1978 spolupracuje naše škola s fotbalovým oddílem FC Vítkovice. Mezi žáky školy patřili např. Libor Sionko, Michal Václavík, Pavel Malcharek, Tomáš Grigar nebo současný reprezentant Tomáš Vaclík. Dlouho však byla problémem absence důstojného hřiště pro školu i naše fotbalové třídy. Výstavba víceúčelového hřiště byla nakonec  realizována a  dokončena v listopadu 2000 . V roce 2001 byl položen trávník, který slouží od podzimu  téhož roku.

V letošním školním roce má škola 18 tříd, které navštěvuje 393 žáků. V odpoledních hodinách jsou pro žáky 1. stupně k dispozici 4 oddělení školní družiny pro 120 žáků.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates