Přehled zájmové činnosti

Aktualizováno středa 19. prosinec 2018 10:07

Přehled kroužků a zájmových útvarů ve šk. roce 2018/2019        

Zájmové útvary a nepovinné předměty  - 1. pololetí 2018/2019

Název útvaru Vyučující Četnost Počet žáků
Pedagogická intervence Vařáková 1 x týdně 2
Už umím ČJ? Vařáková 1 x týdně 14
Už umím M? Vařáková 1 x týdně 14
Už umím G? Vařáková 1 x týdně 14
Turistický Vařáková 1 – 2 měsíčně 10
Turistický Opravilová 1 x měsíčně 15
ČJ se nebojíme Opravilová 1 x týdně 9
M se nebojíme Opravilová 1 x týdně 9
G se nebojíme Opravilová 1 x týdně 9
Zdravotnický Jelínková 1 x týdně 7
Házená Haasová 1 x týdně 30
Gymnastika Haasová 1 x týdně 12
Prevence logopedické péče Foltysová 1 x týdně 13
Pedagogická intervence Foltysová 1 x týdně 3
Čtení mě baví Braczková 1 x týdně 7
Pedagogická intervence Čechovská 1 x týdně 2
Pedagogická intervence Bartková 1 x týdně 2
Pedagogická intervence Mičanová 1 x týdně 2
Angličtina zajímavě Ledvoň 1 x týdně 7
Vaření Pospiechová 1 x za 14 dní 7
Šikovné ruce Dedková

1 x týdně

8
Výtvarná dílna Dedková 1 x týdně 12
Metoda dobrého startu Dedková 1 x týdně 10
Doučování z angličtiny Brtnická 1 x týdně 9
Jak na češtinu zábavně? Pišlová 1 x týdně 10
Čtení a psaní - doučování 1.A Foltysová 1 x týdně 15
Kroužek pedagogické pomoci Čechovská 1 x týdně 8
Šachový kroužek Ledvoň 1 x týdně 8

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates