Naše škola

Informace k novým omezením v oblasti školství od 1. 3. - 21. 3. 2021

Vytvořeno sobota 27. únor 2021 9:09

Vláda omezuje s účinností ode dne 1. března 2021 od 0.00 hod. do 22. března 23.59 hod. provoz základních škol vč. školní družiny podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole... Pokračuje povinnost distančně se vzdělávat podle § 184a školského zákona.

Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání. Škola bude k dispozici pro případné vyřízení nezbytných záležitostí či vyzvednutí pracovních listů pro zákonné zástupce denně od 8.00 -12.00 hod.

 

 

Školní jídelna:

-          školní jídelna je v provozu a vaří pro žáky v distanční výuce

-          strávníci, kteří mají stravné hrazené formou inkasa, mají automaticky navedeny obědy na březen. Pokud o ně nemají zájem, jsou povinni si je sami odhlásit.

-          strávníci, kteří nemají zájem o obědy, jsou povinni si je odhlásit u ved. ŠJ pí Hrabicové,

www.strava.cz, záznamník: 596 768 461, 724 056 862, školní jídelna nezodpovídá za neodhlášené obědy

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates