Nově: elektronická ŽK Bakaláři a komunikační systém Komens - manuál pro rodiče

Vytvořeno úterý 8. září 2020 9:20

Klasická papírová žákovská knížka bude na naší škole ve šk. roce 2020/2021 již nahrazena elektronickou ŽK v systému Bakaláři. Nově bude kromě přehledu klasifikace elektronicky zpřístupněn komunikační systém  Komens. Je součástí Webové aplikace (webové ŽK) a slouží k OMLOUVÁNÍ žáků, zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči. Odesílatelem zpráv mohou být učitelé, rodiče, případně ředitelství školy. Adresátem zprávy může být jednotlivec (rodič či učitel). Přístupové údaje obdrží zákonný zástupce na třídních schůzkách či osobně od třídního učitele.

Komens rodiče page 001Komens rodiče page 002

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates