Oznámení o konání voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků

Vytvořeno úterý 1. září 2020 11:40

V souladu se zněním § 167 zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků při ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o. na funkční období 10/2020 – 10/2023.

Volby se budou konat dne 08. 10. 2020 od 15:00 do 17:30 hod. v hale (foyer) školy.

Návrhy na členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků můžete podávat do 08. 09. 2020, kdy proběhnou třídní schůzky, e-mailem nebo osobně v kanceláři školy.

                                                                                                          Mgr. Aleš Vodička

                                                                                                               ředitel školy

Navržení kandidáti:

p. Holcová Markéta

p. Maralík Karel

p. Radová Monika

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates