Informace k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 2. 2021

Vytvořeno čtvrtek 25. únor 2021 16:01

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření MZ ČR čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN je od 25. února 2021 zakázán všem osobám ve vnitřních prostorách školy pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu);
  • zdravotnická obličejová maska (dětská ochranná rouška) nebo obdobný prostředek naplňující požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

Všechny osoby ve vnitřních prostorech staveb, tedy i ve školách jsou povinny při pobytu uvnitř budovy nosit buď respirátor, nebo zdravotnickou obličejovou masku splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

Žádáme Vás tedy, abyste děti, které se účastní prezenční výuky (1. a 2. ročník) a na individuální konzultace, vybavili odpovídajícími zdravotnickými ústenkami. Je nezbytné, aby měl žák s sebou i náhradní ústenku v mikrotenovém sáčku.

V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Toto opatření je platné i pro pobyt žáků ve školní družině.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates