Charakteristika školní družiny

Aktualizováno úterý 25. srpen 2020 12:59

Žáci 1. stupně ZŠ mají možnost navštěvovat školní družinu.

1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

 Adresa školní družiny:            ŠD při ZŠ Klegova 27, Ostrava - Hrabůvka

                                             Klegova 27

                                             700 30 Ostrava - Hrabůvka

Ředitel školy:                          Mgr. Aleš Vodička

Vychovatelky:                                Marcela Kašíková
                                                    Jana Jankovičová
                                              Bc.  Šárka Dedková

                                              Bc.  Jana Sýkorová

                                                                                      
Kontaktní číslo:                        739 449 290

2. OBECNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Budova školní družiny se nachází v prostorách školy ZŠ Klegova, pavilon A - přízemí a 1. poschodí. Naše škola zde má umístěny své družinové třídy. Máme zde čtyři oddělení, kancelář. Ve dvou našich třídách máme k dispozici audiovizuální techniku. V přízemí je WC pro chlapce a v 1. poschodí je WC pro dívky. Každé oddělení má samostatnou šatnu. Třídy jsou vybaveny novými židlemi, skříněmi a netradičními stoly, které se mohou postavit do různých tvarů. Každá třída má svůj koberec. V jedné z našich tříd máme k dispozici audiovizuální techniku - CD videopřehrávač, televizi a počítač. V každém oddělení je k dispozici magnetofon s CD přehrávačem a počítačová sestava. Třídy jsou každý rok doplňovány novými hračkami, hrami, CD, videokazetami a didaktickými pomůckami. Stravování je zajištěno v budově ZŠ MUDr. E. Lukášové a vchod je naproti ZŠ Klegova. V jídelně má školní družina vyhrazené stoly, u kterých děti obědvají. V průběhu oběda dbáme na správné stravovací návyky a na správný pitný režim. Pro odpolední aktivity využíváme školní atrium. V okolí školní družiny se ještě nacházejí dvě hřiště a park, které můžeme s dětmi využívat. Po dohodě s vedením naší školy můžeme příležitostně využít i tělocvičnu  školy, relaxační místnost,...


Snažíme se všemožně vyjít rodičům vstříc, ať se to týká umísťování dětí, vyzvedávání dětí, řešení různých problémů. Ve všech třídách jsou zařazené děti se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami. Paní vychovatelky o jejich problémech ví a snaží se jim všemožně pomáhat.


Samozřejmě se věnujeme i dalším dětem a pracujeme s i dětmi, které jsou v jakémkoliv oboru nadané a ty se snažíme v jejich oboru podporovat. S dětmi každý den po obědě děláme relaxaci (relaxační hry, komunitní kruh, pohádky radí dětem, společenské hry apod.)3. PERSONÁLNÍ  PODMÍNKY

Všechny vychovatelky mají potřebnou kvalifikaci a stále si ji doplňují dalším vzděláváním pro pedagogické a výchovné pracovníky. Zúčastňují se i doplňkových kurzů, které jsou zaměřené na různé zájmové činnosti.4. SPOLUPRÁCE  S  JINÝMI  SUBJEKTY

Protože jsme sportovní škola, úzce spolupracujeme také s trenéry našich dětí a tím i s MFK VÍTKOVICE . Úzce také spolupracujeme s třídními učiteli, příležitostně i s rodiči. Navštěvujeme kulturní, sportovní akce i mimo školní družinu a navštěvujeme také akce, které pořádá Dům dětí a mládeže v Ostravě - Zábřehu. 1x za měsíc je ve školní družině divadelní představení.5. ORGANIZACE  PROVOZU  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Do školní družiny jsou přijímány děti prvních až pátých tříd (vyjímečně šestých). Do školní družiny se přihlašuje v prvních dnech školního roku, ale děti se mohou přihlásit i během celého školního roku, pokud je ještě volná kapacita. V jednotlivých odděleních jsou děti různého věku. Na přání rodičů mohou být sourozenci umístněni spolu v jednom oddělení. Školní družinu navštěvují žáci s pravidelnou docházkou, ale hodí zde i děti s nepravidelnou školní docházkou. Tyto děti zde přicházejí ve dnech, kdy mají kroužky nebo tréninky.
Při zápisu dostanou rodiče přihlášku, kde upřesní dobu, kterou dítě bude trávit ve školní družině, způsob jeho příchodu a odchodu do školní družiny. Dále je v zápisním lístku kontakt na rodiče a upozornění na zdravotní problémy dítěte, o kterých by měly všechny vychovatelky vědět.
Pokud rodiče během školního roku potřebují změnu v zápisním lístku, mohou ho kdykoliv doplnit nebo změnit.
Provoz školní družiny, převádění dětí, vyzvedávání dětí, platby, zajišťování obědů, osvobození od platby ze školní družinu, ztráta věcí, onemocnění dítěte, úraz ve školní družině - viz. POKYNY PRO ŽÁKY ŠD, které dostanou rodiče při zápisu dítěte do školní družiny.
Ve školním roce 2020/2021 mají děti ve školní družině tyto kroužky:
- kroužek pracovních činností "Šikovné ruce"
- kroužek výtvarných činností "Výtvarná dílna"
- kroužek "Metoda dobrého startu"

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates