Sdělení rodičům žáků navštěvující školní družinu

Aktualizováno pátek 24. duben 2020 9:11

Vážení rodiče, v souvislosti s uzavřením škol v době nouzového stavu ČR z důvodu COVID – 19, jsou platby za ŠD od měsíce dubna započítávány jako přeplatek na období, kdy budou školy otevřeny. Platba za školní družinu v březnu byla snížena na částku 50,- Kč, vzniklý přeplatek bude rovněž použitý na období, kdy bude ve škole opět probíhat výuka. V případě žáků, kteří již nebudou navštěvovat školní družinu, např. žáci, kteří budou přecházet na druhý stupeň, atd. bude přeplatek vrácen zpět na bankovní účet rodiče v měsíci září, po vyplnění formuláře „Žádost o vrácení přeplatku na ŠD“ (formulář bude k dispozici na webových stránkách školy nebo na sekretariátu školy).

Všem žákům a rodičům přejeme pevné zdraví v této nelehké době.

V Ostravě dne 22. 4. 2020                             Mgr. Aleš Vodička, ředitel školy

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates