Úplata ve školní družině

Aktualizováno pondělí 26. duben 2021 9:39

Vedení školy rozhodlo o snížení úplaty ve školní družině takto:

Za měsíc leden 2021 je úplata školní družiny stanovena takto - 1. a 2. třída 200,-Kč

                                                                      - 3. až 5. třída   0,-Kč

Za měsíc únor 2021 je úplata školní družiny stanovena takto  - 1. a 2. třída 200,-Kč

                                                                     - 3. až 5. třída   0,-Kč

Za měsíc březen 2021 je úplata školní družiny  pro všechny třídy 0,-Kč.

Za měsíc duben 2021 je úplata školní družiny pro všechny třídy 100,-Kč.

Přeplatek za vzdělání v ŠD bude převeden do dalšího období nebo vrácen zákonnému zástupci na bankovní účet  na základě vyplněné žádosti. Vyplněnou žádost o vrácení přeplatku vyplní všichni  zákonní zástupci a  odevzdají na sekretariátu školy v termínu od 21.- do 26.6.2021. Přeplatek za vzdělání v ŠD bude vrácen nejpozději v měsíci červenci .

Z důvodu současné epidemiologické situace a vzhledem ke sloučení ZŠ Klegova a

ZŠ MUDr. E. Lukášové, budou přeplatky za školní rok 2020/2021 vráceny zákonným zástupcům.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates