Kroužek Metoda dobrého startu

Aktualizováno středa 18. březen 2015 11:15

plakat Metoda d s

Více informací ZDE

Informace o školní družině 2020/2021

Aktualizováno úterý 25. srpen 2020 13:50

UMÍSTĚNÍ ŠD
Budova školy, pavilon A, přízemí

PROVOZ ŠD

ranní ŠD: 06.00 – 07.30 h, resp. 08.30 h, odpol. 11.30 – 16.30 h

-          příchod žáků: do 07.15 h

-          odchod žáků: 12. 30,13. 00, 14. 30,15. 00,15.30 - 16.30 h

Mezi 13.15 – 14.15 h probíhá výchovná činnost – ŠD uzamčena. Dítě odchází samo v době uvedené na zápisním lístku, popř. si jej vyzvedává zákonný zástupce uvedený na zápisním lístku.

Jiným osobám nebude dítě předáno, na tel. zprávu nebude brán zřetel.

Pokud výjimečně odchází dítě ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, zákonný zástupce zapíše do deníčku: datum, hodinu odchodu, podpis a větu: „Po odchodu ze ŠD přebírám za své dítě veškerou odpovědnost“.

-absence: v případě absence celý měsíc je poplatek převeden na měsíc následující

-úraz, ztráta: okamžité nahlášení pí. vychovatelce

-cenné věci: za ztrátu nebo poškození cenných věcí (mobil, hračky, zlato) nenese škola odpovědnost

-potřeby: papírové kapesníky, papírové utěrky, sport. oblečení (podepsané)

-kontakt: hlášení veškerých změn – jméno, adresa, telefon

-nemoc: nárok na oběd v době nemoci pouze 1. den. Nutno odhlásit, jinak je účtována plná cena obědů 58 Kč

POPLATEK ZA ŠD

200 Kč za měsíc

- forma úhrady: složenka, bankovní převod (variabilní symbol bude dítěti přidělen)

- č. účtu: Komerční banka, účet: 35034761/0100

- splatnost: 3x ročně 800 Kč září – prosinec (uhradit v době od 15. do 25.8. 2020), 600 Kč leden – březen (do 20.12.2020), 600 Kč duben – červen (do 20.3.2021). Poplatek lze uhradit v celkové výši 2000 Kč. Ve vyjímečných případech (po konzultaci s ved.vychovatelkou a na základě písemné žádosti), může ŘŠ přistoupit na hotovostní splátky v kanceláři školy.

Ve výjimečných případech( po konzultaci s ved.vychovatelkou a na základě písemné žádosti), může ŘŠ přistoupit na hotovostní splátky v kanceláři školy.

Pokud první platba nebude uhrazena v daném termínu, nebude dítě do ŠD zapsáno.

-snížení úplaty: žadatel o snížení, resp. prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku (dodá vždy do 15. dne daného měsíce) nebo potvrzení o pěstounské péči (1x ročně) podle zákona č. 117/1995 Sb.

-sankce: pokud jsou zákonní zástupci v prodlení s placením a na výzvu školy nereagují, ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka ze školní družiny.

INFORMACE:

tel: 739 449 290 

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates