Změna organizace prodeje stravného

Aktualizováno neděle 9. únor 2020 4:52

Z organizačních důvodů dochází od 1. 4. 2020 ke změně organizace prodeje stravného v ŠJ ZŠ. Žádáme strávníky, aby pro nákup stravného přednostně volili inkaso. Zletilí strávníci a zákonní zástupci nezletilých žáků si musí zajistit povolení souhlasu s inkasem, stravné bude následně stahováno zjejich účtu.

Přihlášky k inkasní platbě naleznete na webu školy: https://zslukasove.cz/skolni-jidelna/nebo u vedoucí ŠJ ZŠ. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat u vedoucí ŠJ ZŠ. Platby vhotovosti budou probíhat vždy jen poslední dva dny vměsíci (mimo dny státních svátků a prázdnin). Doplňkový prodej stravného se upravuje od 1. dubna 2020 pouze na každé pondělíod 7.00 hod. do 8.00 hod. (mimo dny státních svátků a prázdnin).

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates