Ozdravné pobyty ve školním roce 2017 - 2018

Aktualizováno středa 1. listopad 2017 10:42

Základní škole byla usnesením města č. 07201/RM1418/101 ze dne 05.09. 2017 přidělena dotace ve formě neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Prostředky ve výši 690.000,- Kč jsou určeny na 14 denní ozdravný pobyt, který bude realizován v období od 1. 11. 2017 - 30. 4. 2018. Další informace: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/zivotni-prostredi/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates