Bilingvní výuka na ZŠ Klegova 27

Aktualizováno úterý 8. září 2020 16:47

Bilingvní výuka na ZŠ Klegova 27 ve šk. roce 2020/2021

Rada města se rozhodla svým usnesením podpořit bilingvní výuku na ZŠ Klegova 27. Příspěvek ve výši 207 000,- Kč bude sloužit k přímé podpoře výuky v informatice, chemii a přírodopisu a také rodilého mluvčího. Částka je rovněž určena na pořízení učebních pomůcek, vzdělávání pedagogů a úhradu jazykové zkoušky pro žáky. Výuka bude zajišťována aprobovanými pedagogy a (rodilým mluvčím) prostřednictvím metody CLIL během školního roku 2020 - 2021.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates