"Sportujeme, soutěžíme, ve škole se nenudíme" - 4.6.2015

Aktualizováno pondělí 8. červen 2015 21:06

Celoroční projekt kroužku házené, byl zakončen turnajem smíšených družstev. Turnaje se mimo naši školu účastnila družstva: ZŠ E. Lukášové, ZŠ Horymírovy a ZŠ Dětské. Družstva ZŠ Dvorského se pro nemoc žáků omluvila. Hrálo se v kategoriích 1. - 3. třída, 4. - 5. třída. Celkem devět družstev (85 žáků) bojovalo o co nejlepší umístění. Zápasy byly velmi zajímavé a hrálo se v duchu fair play. 

Tento projekt byl spolufinancován prostřednictvím účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy.

ostrava!!!

Projekt - hzen - 4.6.2015 107

Projekt - hzen - 4.6.2015 062

Číst dál: "Sportujeme, soutěžíme, ve škole se nenudíme" - 4.6.2015

Projekt k 70. výročí osvobození Ostravy

Aktualizováno pondělí 11. květen 2015 11:10

DSC00294Skvělé druhé místo v projektu k osvobození Ostravy

U příležitosti 70. výročí osvobození města Ostravy vyhlásil Magistrát města Ostravy školní projekt, do kterého se zapojila i naše škola. V průběhu posledních tří měsíců žáci v jednotlivých ročnících na 2. stupni pracovali na několika pracích a zadáních vztahujících se k osvobození našeho města. Žáci vytvářeli prezentace, v hodinách českého jazyka psali slohové práce, ve výtvarné výchově ztvárnili osvobození města, ve výuce dějepisu bylo osmákům a deváťákům promítnuto několik filmových ukázek a dokumentů souvisejících s tématem apod.

Číst dál: Projekt k 70. výročí osvobození Ostravy

Ozdravné pobyty ve školním roce 2014-2015

Aktualizováno pátek 26. červen 2015 11:47

logo OstravaVe školním roce 2014/15 pořádala naše ZŠ Klegova 27 dva ozdravné pobyty z neinvestiční dotace Statutárního města Ostravy. V průběhu měsíce dubna strávili žáci 3.-5. ročníku 14 dní v prostředí, které má příznivější kvalitu ovzduší než město Ostrava. Třeťáci a čtvrťáci vyjeli se svými učiteli na Prostřední Bečvu (12.-26. 4. 2015 ) a žáci 5. tříd dokonce objevovali krásy Křivoklátska (6.-19. 4. 2015).

Díky dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší jsme mohli rodičům nabídnout příspěvek ve výši 3 345 Kč na jedno dítě a celková výše finanční podpory činila 281 000 Kč.


 

Ostrava fandí hokeji

Aktualizováno neděle 26. duben 2015 21:48

Škola se zapojila do projektu SMO organizovaného u příležitosti konání mistrovství světa v hokeji v České republice.
Pořadatelskými městy jsou Praha a Ostrava. Žáci naší školy se aktivně podíleli na tvorbě velkoplošného plakátu a budou pozbuzovat hokejisty přímo v ČEZ Aréně dne 12.5.2015.
Na realizaci akce škola obdržela dotaci ve výši 5000 Kč od statutárního města.
Všichni (žáci, kamarádi, rodiče), kdo chtějí podpořit naši školu, aby se stala vítězem projektu, mohou poslat svůj hlas buď www.ostrava.cz a dole na banner „Ostrava na sítích“ a Facebook, nebo rovnou https://www.facebook.com/mesto.ostrava.
Hlasovat je možno až do termínu ukončení mistrovství světa, tj. do 17.5. 2015.

Internetová soutěž všeobecných znalostí

Aktualizováno čtvrtek 26. únor 2015 12:46

Od září letošního školního roku probíhá internetová soutěž všeobecných znalostí pro žáky 5. - 9. ročníku.
Její průběh a výsledky můžete sledovat v záložce SOUTĚŽ na webových stránkách školy.
Soutěž byla jako projekt finančně podpořena dotací Magistrátu města Ostravy.

ostrava!!!

 

"Metoda dobrého startu"

Aktualizováno pondělí 9. březen 2015 10:09


Naše škola v letošním školním roce nabízí pro děti v 1. třídách, k jejich zdárnému a úspěšnému startu do školy „Metodu dobrého startu“. Metoda dobrého startu zahrnuje 25 lidových písniček, se kterými se pracuje po celý školní rok. MDS sleduje rozvoj psychomotoriky a přispívá k rozvoji řeči. V praxi se tato metoda, mimo jiné, osvědčila i jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Základem této metody je píseň, pohyb a grafický vzor. Každou hodinu (lekci) se pracuje s jednou písničkou, na kterou je navázán rozvoj řeči a tím i slovní zásoby, grafomotorika, pravo -levá orientace, pohyb, rozvíjení zraku, sluchu a koordinace. Jako pomůcky jsou používány speciální polštářky, tenisové míčky, bambusové tyčky a Orffovy (hudební) nástroje a obrázky k rozvíjení slovní zásoby. Ke každé písničce patří jeden grafický znak, na kterém je spolu s písničkou vše procvičováno zábavnou formou (i s podporou sladké odměny). Na závěr každé hodiny si děti zahrají hry a tak ukončí celou hodinu (lekci).

V letošním školním roce je „Metoda dobrého startu“ zařazena do projektu základní školy a je podporována finančně z účelové dotace Magistrátu města Ostravy. Proto rodiče na tento kroužek nepřispívají žádnou částkou.

ostrava!!!

d - projekt 005 

Číst dál: "Metoda dobrého startu"

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates