Adaptační kurz pro žáky 6. tříd

Aktualizováno čtvrtek 26. únor 2015 12:45

Adaptační kurz na naší škole je součástí projektu pro školní rok 2014/ 2015„ Jeden za všechny, všichni za jednoho“

logo MOravsk kraje wAdaptační kurz za finanční podpory Moravskoslezského kraje, sdružení rodičů „Klegovka“ pro šesté ročníky ZŠ probíhají na naší škole poprvé v letošním školním roce 2014/ 2015. Jde o adaptační kurz v režii třídního učitele, preventisty, jednoho až dvou dalších pedagogů.

Průměrný počet žáků ve třídách je 22. V období 22. 9. – 26. 9. 2014 se zúčastní žáci 6. A, B adaptačního kurzu v Rekreačním středisku Prostřední Bečva.

Každý společný výjezd je pro dynamiku třídy v jistém smyslu přínosný. V závislosti na schopnostech třídního učitele a jeho doprovodu může třída projít adaptačním výjezdem různé úrovně od poměrně kvalitního programu až po pouhý dozor, který spočívá v tom, že účastníkům výjezdu je dán prostor k neřízenému pokračování prázdnin ve skupině vrstevníků, kde jedinými vnějšími pravidly jsou pravidla fotbalu a rozvržení dne v podobě „jídelních mezníků“ (snídaně, oběd, svačina, večeře).

Základem většiny aktivit je rozvoj spolupráce ve třídě. Adaptačním kurzem začíná pracovat formální skupina, která má podávat po dobu čtyř let určité výkony. Formálním vedoucím této skupiny je třídní učitel. Aby školní třída dobře fungovala, je potřeba, aby se v ní jednotliví členové dobře cítili a byli schopní vzájemné komunikace a spolupráce. Osvědčeným způsobem, který vede ke stmelení skupiny, jsou aktivity, které vyžadují dosažení cíle ne jednotlivci, ale celou skupinou. Žáci při těchto aktivitách řeší různé úkoly vyžadující intenzivní spolupráci členů. Ačkoli současní žáci řadu takových aktivit znají, jde o to, aby si uvědomili nutnost spolupráce a dokázali svých zkušeností využít. Zde hraje nezanedbatelnou roli následný rozbor těchto aktivit, vhodně vedená reflexe, která může zefektivnit práci skupiny.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates