Třídnické hodiny na naší škole

Aktualizováno pátek 26. červen 2015 9:51

logo MOravsk kraje wV rámci projektu „Jeden za všechny a všichni za jednoho“, který je podporován finančně Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových forem chování dětí a mládeže“, se častěji uskutečňovaly třídnické hodiny, obzvláště v šestých třídách. Třídnické hodiny jsou nahlíženy jako jedinečná možnost nerušeného setkání třídy a třídního učitele. Jako pravidelný, výsostný prostor pro řešení aktuálních, ale i nadčasových třídních témat. Jejich význam podtrhuje i sám fakt, že nejsou svolávány jen tak nahodile, jako doplněk k výuce nebo jako reakce na nějakou událost (blížící se třídní výlet, školní akce, besídka, či v horším případě nenadálá nepříjemnost týkající se třídy), ale bývají předem jasně vymezeny v měsíčním, či týdenním harmonogramu školy. Učitel tak může hlouběji poznávat své žáky jednotlivě i v kolektivu. Na začátku školního roku 2014/2015 se žáci šestých tříd zúčastnili adaptačního kurzu, který byl počátkem tohoto projektu. Jak na adaptačním kurzu, tak i během třídnických hodin se používaly metody jako brainstorming, myšlenková mapa, diskuze, volné psaní, hraní rolí atd. Pomocí těchto metod mohli žáci sdělovat své emoce (pozitivní i negativní) a učitel se snažil podchytit a vyřešit problém, který by později nabral velkých neřešitelných rozměrů, jako je například šikana.

IMG 2109

 

Třídnické hodin...
Třídnické hodiny 2015 Třídnické hodiny 2015
Třídnické hodin...
Třídnické hodiny 2015 Třídnické hodiny 2015
Třídnické hodin...
Třídnické hodiny 2015 Třídnické hodiny 2015
Třídnické hodin...
Třídnické hodiny 2015 Třídnické hodiny 2015
Třídnické hodin...
Třídnické hodiny 2015 Třídnické hodiny 2015
Třídnické hodin...
Třídnické hodiny 2015 Třídnické hodiny 2015

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates