Projekt "Podpora vzdělávání 2019-2021"

Aktualizováno pondělí 23. září 2019 11:33

ZŠ Klegova 27 se zapojila do výzvy č. 02_18_063 a prostřednictvím projektu Podpora vzdělávání 2019-2021 (Rg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014334) se zaměří na další vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu žáků formou personálních šablon. Jmenovitě se jedná o funkci speciálního pedagoga. V oblasti vzdělávání pedagogů bude pokryta oblast počítačové gramotnosti, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, projektové výuky a osobnostně sociálního rozvoje. Pro žáky bude připraveno doučování, projektové dny a kluby (např. deskových her či čtenářský klub). Veškeré aktivity směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce a sdílení zkušeností pedagogů. Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu. Ukončení projektu 31. 8. 2021. Částka, která byla pro projekt určena je 1.541.907,- Kč.

logo msmt

VVV podpora a profesní rozvoj

Aktualizováno čtvrtek 12. říjen 2017 12:44

ZŠ Klegova 27 se zapojila do výzvy č. 02_16_022 a prostřednictvím projektu VVV podpora a profesní rozvoj (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004594) se zaměří na další vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu žáků formou personálních šablon. Jmenovitě se jedná o funkci speciálního pedagoga a školního psychologa. V oblasti vzdělávání pedagogů bude pokryta oblast inkluze, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a jazykové přípravy učitelů. Veškeré aktivity směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce a sdílení zkušeností pedagogů. Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu. Ukončení projektu 31. 8. 2019. Částka, která byla pro projekt určena je 1.075.012,- Kč.

Logolink OP VVV hor barva cz

Přímá a jasná podpora školské inkluze

Aktualizováno čtvrtek 30. březen 2017 13:53

Základní škola Ostrava-Hrabůvka , Klegova 27 spolupracuje se Slezskou univerzitou v Opavě na projektu s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_0000239.

Od ledna letošního roku 9 vyučujících naší školy vede kroužky doučování pro zájemce z řad žáků 1. stupně a 6. ročníku. Cílem projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze je podpora školské inkluze, dosahování školního úspěchu a prevence předčasného odchodu žáků ze vzdělávání. Prioritní je čtenářská a matematická gramotnost, doučování ale probíhá i v jiných oborech.

Zhodnocení projektu Rodilí mluvčí do škol 2014-2015

Aktualizováno čtvrtek 24. září 2015 22:45

Projekt „RODILÍ MLUVČÍ DO ŠKOL“ 2014/2015

Naše základní škola, Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka, se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu Rodilí mluvčí do škol

Rodilý mluvčí z USA, Mr. Kevin Pavek, působil v hodinách angličtiny jednou týdně, vždy v pátek od října 2014 do června 2015.

Běžné hodiny angličtiny mají za úkol rozšířit teoretické základy gramatiky a slovní zásoby, zatímco hodina s lektorem přiměje žáky nabyté znalosti prakticky používat. Žáci jsou nuceni přirozeně reagovat, komunikovat - a tím si procvičují své znalosti.

Abychom umožnili co největšímu počtu žáků naší školy zažít zkušenost s rodilým mluvčím v hodinách Aj, vyučující anglického jazyka se domluvily na pravidelném střídání účasti RM v jednotlivých dělených skupinách.

Číst dál: Zhodnocení projektu Rodilí mluvčí do škol 2014-2015

Výzva č. 57

Aktualizováno pondělí 15. únor 2016 22:12

eu logoNaše základní škola se zapojila do výzvy č. 57. Jedná se o dotační program z OP VK (prioritní osa 1., oblast podpory 1.1.) vyhlášený MŠMT. Ze 4 nabízených šablon si škola vybrala 2 a získaná finanční podpora 236 832 Kč tak byla určena  na rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni a individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu. Rozhodující část dotace směřovala na vybavení školní dílny. 

obr3

Číst dál: Výzva č. 57

Projekt na podporu čtenářské gramotnosti

Aktualizováno středa 19. srpen 2015 9:02

 


eu-logoNaše základní škola se zapojila do výzvy č. 56. Jedná se o dotační program z OP VK (prioritní osa 1., oblast podpory 1.1.) vyhlášený MŠMT. Získaná finanční podpora 227 024 Kč bude sloužit na podporu čtenářské gramotnosti žáků. Primárně se jedná o nákup dětské literatury do žákovské knihovny. 

Díky těmto knihám budou realizovány ve školním roce 2015-2016 čtenářské dílny ve 2. - 9. ročníku.


 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates