Projekt Rodilí mluvčí do škol 2014-15

Aktualizováno úterý 13. říjen 2015 21:29

Naše škola se zapojila do projektu „Rodilí mluvčí do školzvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů.“

FOTKY 634Každý pátek, počínaje dnem 24. 10. 2014 do konce školního roku 2014/2015 bude výuky v hodinách anglického jazyka ve vybraných třídách přítomen zahraniční lektor, Mr. Kevin Pavek. Dalším krokem bude zapojení výuky angličtiny i do nejazykových předmětů (tzv. metoda CLIL), z důvodu zlepšování komunikačních dovedností žáků v angličtině a také zapojení školy do mezinárodních projektů.

První hodiny, kdy se lektor zapojil do výuky, proběhly s velkým zájmem u dětí, přirozeným důsledkem by mělo být zvýšení jejich motivace k učení se cizímu jazyku.

Kontaktní osobou za naši školu, která rovněž komunikuje s rodilým mluvčím a spolupracuje s pořádající JŠ Hello je Bc. Pavlína Palarczyková.

Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol
Projekt Rodilí ...
Projekt Rodilí mluvčí do škol Projekt Rodilí mluvčí do škol

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates