Výzva č. 57

Aktualizováno pondělí 15. únor 2016 22:12

eu logoNaše základní škola se zapojila do výzvy č. 57. Jedná se o dotační program z OP VK (prioritní osa 1., oblast podpory 1.1.) vyhlášený MŠMT. Ze 4 nabízených šablon si škola vybrala 2 a získaná finanční podpora 236 832 Kč tak byla určena  na rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni a individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu. Rozhodující část dotace směřovala na vybavení školní dílny. 

obr3

Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57

Zpráva z projektu Rozvoj technických dovedností na 2. stupni ZŠ z výzvy č. 57 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Naši žáci 7. tříd se v rámci předmětu Pracovních činností zapojili do projektu, jehož cílem bylo rozvíjet jejich technické dovednosti a rovněž tzv. měkké kompetence. Žáci pracovali pod vedením učitele Marka Jeníka se dřevem (řezání, broušení, vrtání a spojování).

Realizovali výrobu geometrické pomůcky s možností využití pro školní družinu a žáky 1. stupně. Podařilo se je tímto nápadem zaujmout a tak zvýšit jejich motivaci pro samostatnou práci a pečlivé provádění jednotlivých pracovních úkonů.

Pro naši školu bylo přínosem nejen zapojení žáků do projektu a výroba praktické pomůcky pro mladší spolužáky, ale škola rovněž získala finanční dotaci na modernizaci vybavení učebny dílen. Prostředky byly využity k nákupu dílenského nářadí, s nímž budou žáci dále pracovat na nových výrobcích.

Žáci úkol zvládli, vzájemně ocenili výsledky své práce a sebekriticky zhodnotili činnosti, ve kterých by se měli zlepšit.   

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates