Zhodnocení projektu Rodilí mluvčí do škol 2014-2015

Aktualizováno čtvrtek 24. září 2015 22:45

Projekt „RODILÍ MLUVČÍ DO ŠKOL“ 2014/2015

Naše základní škola, Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka, se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu Rodilí mluvčí do škol

Rodilý mluvčí z USA, Mr. Kevin Pavek, působil v hodinách angličtiny jednou týdně, vždy v pátek od října 2014 do června 2015.

Běžné hodiny angličtiny mají za úkol rozšířit teoretické základy gramatiky a slovní zásoby, zatímco hodina s lektorem přiměje žáky nabyté znalosti prakticky používat. Žáci jsou nuceni přirozeně reagovat, komunikovat - a tím si procvičují své znalosti.

Abychom umožnili co největšímu počtu žáků naší školy zažít zkušenost s rodilým mluvčím v hodinách Aj, vyučující anglického jazyka se domluvily na pravidelném střídání účasti RM v jednotlivých dělených skupinách.

Výuky s rodilým mluvčím se zúčastnilo celkem 142 žáků převážně druhého stupně,

konkrétně ze tříd 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A a 9.B. Celkem bylo s rodilým mluvčím odučeno 136 hodin.

Rodilý mluvčí působil v hodinách společně s vyučujícími, kteří s ním spolupracovali – domlouvali se předem například na probíraném učivu nebo na použitých aktivitách,

diskutovali a radili se, přímo v hodinách proběhla také interakce - v případě nutnosti

učitel zafungoval jako tlumočník.

Ohlasy ze strany žáků i rodičů byly jednoznačně kladné. Rozhodně bychom chtěli v tomto úspěšně započatém projektu pokračovat.

Pro žáky je to neskutečná motivace k učení se cizímu jazyku, spolupráce s Jš Hello probíhala na vysoce profesionální úrovni. 

Projekt „Rodilí mluvčí do škol“ nejenže zabezpečil přítomnost RM ve výuce, ale také umožnil vyučujícím seznámit se s metodou CLIL, tj. začleňování cizího jazyka do tzv. nejazykových předmětů. V rámci této aktivity se někteří učitelé zúčastnili workshopu a jazykového kurzu zdarma.

Součástí projektu byla i „podpora ZŠ při přípravě a zapojení se do mezinárodních projektů“, ve spolupráci s CPP Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Realizační tým poskytl zainteresovaným školám individuální poradenský servis zaměřený na přípravu projektů mezinárodní spolupráce.

V rámci projektu „Rodilí mluvčí do škol“ se uskutečnil dne 27.5. 2015 „Projektový den“, kdy naši školu navštívil zahraniční student z Portugalska z projektu Erasmus+.

Celkem 15 vybraných žáků ze 7.-9. ročníku mělo možnost za odměnu strávit celý den s neformální výukou angličtiny. Kladné ohlasy a nadšení žáků hovoří za vše. Fotografie z Projektového dne je možno shlédnout na webových stránkách školy.

 

V Ostravě dne 18.9.2015                                                 Bc. Pavlína Palarczyková

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates