VVV podpora a profesní rozvoj

Aktualizováno čtvrtek 12. říjen 2017 12:44

ZŠ Klegova 27 se zapojila do výzvy č. 02_16_022 a prostřednictvím projektu VVV podpora a profesní rozvoj (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004594) se zaměří na další vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu žáků formou personálních šablon. Jmenovitě se jedná o funkci speciálního pedagoga a školního psychologa. V oblasti vzdělávání pedagogů bude pokryta oblast inkluze, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a jazykové přípravy učitelů. Veškeré aktivity směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce a sdílení zkušeností pedagogů. Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu. Ukončení projektu 31. 8. 2019. Částka, která byla pro projekt určena je 1.075.012,- Kč.

Logolink OP VVV hor barva cz

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates