Projekt "Podpora vzdělávání 2019-2021"

Aktualizováno pondělí 23. září 2019 11:33

ZŠ Klegova 27 se zapojila do výzvy č. 02_18_063 a prostřednictvím projektu Podpora vzdělávání 2019-2021 (Rg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014334) se zaměří na další vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu žáků formou personálních šablon. Jmenovitě se jedná o funkci speciálního pedagoga. V oblasti vzdělávání pedagogů bude pokryta oblast počítačové gramotnosti, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, projektové výuky a osobnostně sociálního rozvoje. Pro žáky bude připraveno doučování, projektové dny a kluby (např. deskových her či čtenářský klub). Veškeré aktivity směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce a sdílení zkušeností pedagogů. Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu. Ukončení projektu 31. 8. 2021. Částka, která byla pro projekt určena je 1.541.907,- Kč.

logo msmt

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates