Obědy do škol

Aktualizováno čtvrtek 6. září 2018 11:32

Ve školním roce 2018- 2019 se ZŠ Klegova opět zapojila do projektu Obědy do škol, který je dotován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím tohoto programu je možné poskytovat stravu dětem ze sociálně slabého prostředí. V rámci projektu je nutno vždy v termínu prodeje stravného na nadcházející měsíc přihlásit dítě v kanceláři ŠJ ke stravování. Pokud nebude mít žák přihlášené obědy, nemůže obědy odebírat. Žák přihlášený do projektu ke stravování má nárok na 1 bezplatný oběd ve dnech školního vyučování. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování (s výjimkou 1. dne neplánované absence žáka ve výuce) musí být oběd odhlášen. Pokud strava nebude odhlášena, je zákonný zástupce povinen uhradit celkovou cenu oběda (v tomto případě se nejedná o uznatelné náklady projektu). Před zahájením stravování nových strávníků je nutno zakoupit v kanceláři vedoucí ŠJ čip nebo kartu strávníku (tu hradí strávník). Žáci, kteří již mají karty nebo čipy zakoupené v předcházejících letech, nové kupovat nemusí. Stravování v rámci projektu není podmíněno účastí žáka ve školní družině.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates