Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol

Aktualizováno pátek 21. únor 2020 9:44

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o. se od příštího školního roku zapojuje jako partner Ostravské univerzity do projektu s názvem: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK, reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284.

Plakát A3 na výšku page 001

Přímá a jasná podpora školské inkluze

Aktualizováno čtvrtek 26. leden 2017 13:49

ZŠ Klegova 27 se zapojila od ledna tohoto roku do projektu, jejímž nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

Cílem projektu, který je registrován pod č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239, je poskytování podpory žákům ohroženým školním neúspěchem.

Pedagogové naší školy prostřednictvím kroužků a doučování v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti umožňují mimo výuku žákům překonávat obtíže vzdělávacího procesu.

Aktivní škola

Aktualizováno neděle 8. březen 2015 22:31

cert aktivni skola

Fond SIDUS

Aktualizováno neděle 8. březen 2015 22:30

cert sidus

Recyklohraní - Ukliďme si svět

Aktualizováno neděle 8. březen 2015 22:21

cert recyklohrani

Nakladatelství FRAUS

Aktualizováno neděle 8. březen 2015 22:13

cert fraus

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates