Přímá a jasná podpora školské inkluze

Aktualizováno čtvrtek 26. leden 2017 13:49

ZŠ Klegova 27 se zapojila od ledna tohoto roku do projektu, jejímž nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

Cílem projektu, který je registrován pod č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239, je poskytování podpory žákům ohroženým školním neúspěchem.

Pedagogové naší školy prostřednictvím kroužků a doučování v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti umožňují mimo výuku žákům překonávat obtíže vzdělávacího procesu.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates