Učebny fyziky a chemie

Aktualizováno pondělí 7. prosinec 2015 10:42

logo ROP wUčebny fyziky a chemie - Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01582

SMO, městský obvod Ostrava-Jih podal v roce 2014 žádost na spolufinancování projektu s názvem Učebny fyziky a chemie do operačního programu  ROP NUTS II Moravskoslezsko,  prioritní osy Podpora prosperity regionu, oblasti podpory Infrastruktura veřejných služeb,  podoblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

P1030348

 

Učebna fyziky 2...
Učebna fyziky 2015 Učebna fyziky 2015
Učebna fyziky 2...
Učebna fyziky 2015 Učebna fyziky 2015
Učebna fyziky 2...
Učebna fyziky 2015 Učebna fyziky 2015
Učebna fyziky 2...
Učebna fyziky 2015 Učebna fyziky 2015
Učebna fyziky 2...
Učebna fyziky 2015 Učebna fyziky 2015

Projekt řeší rekonstrukci stávajících učeben na základních školách pro výuku fyziky a chemie tak, aby výuka na školách splňovala požadavky na moderní výuku. Budovy škol byly vybudovány na přelomu 50. až 90. let minulého století a v posledních pěti letech zde probíhá rekonstrukce těchto budov - byly rekonstruovány některé učebny, sociální zařízení, šatny, školní hřiště a částečně byly rekonstruovány nové rozvody vody a elektřiny. Městský  obvod Ostrava-Jih spolu s vedením základních škol má zájem na zlepšení podmínek pro výuku žáků a z tohoto důvodu vznikl tento projekt, který by měl zlepšit vybavení škol  tak, aby zde mohla probíhat moderní výuka a žáci by mohli i díky tomuto projektu zvýšit své znalosti a dovednosti a byli i úspěšnější na trhu práce. V rámci projektu budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben, nově budou učebny vybaveny nábytkem a dojde k pořízení moderních učebních pomůcek pro výuku.

V rámci výzvy -  Modernizace výuky na základních školách je projekt realizován na základních školách - Klegova, Krestova, Horymírova, Jugoslávská a Kosmonautů.

Fyzická realizace probíhá od jara r. 2015 a ukončení projektu naplánováno na léto téhož roku. Celkové náklady na projekt činí 9.740 tis Kč a dotace z Operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je přislíbena ve výši cca 8.279 tis.Kč.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates