2. zápis z členské schůze spolku „Klegovka“ konané dne 12.11.2019

Aktualizováno pondělí 9. prosinec 2019 11:04

Dne 12.11.2019 proběhla schůze spolku „Klegovka“ (dále jen spolek), jejíž termín byl stanoven na schůzi spolku dne 10.9.2019, za účasti předsedy výkonného výboru paní Moniky Radové a osob uvedených na připojené prezenční listině.

Číst dál: 2. zápis z členské schůze spolku „Klegovka“ konané dne 12.11.2019

1. zápis ze schůze spolku „Klegovka“ ze dne 10. 9. 2019

Aktualizováno pondělí 21. říjen 2019 7:36

Dne 10. 9. 2019 proběhla schůze spolku „Klegovka“ (dále jen spolek), jejíž termín byl stanoven zástupci školy se zahájením školního roku 2019/2020 (důvěrníci tříd obeznámeni s termínem a programem schůze prostřednictvím elektronické pošty), za účasti předsedy výkonného výboru paní Radmily Ficové a osob uvedených na připojené prezenční listině.

Číst dál: 1. zápis ze schůze spolku „Klegovka“ ze dne 10. 9. 2019

Výroční zpráva spolku „Klegovka“ za rok 2018

Aktualizováno pondělí 15. duben 2019 7:37

Výroční zpráva spolku „Klegovka“ (IČO: 228 61 581) za rok 2018

Spolek v roce 2018 pokračoval v dohodnuté činnosti specifikované konkrétně ve výroční zprávě za rok 2017 za účasti výkonného výboru, který se schází pravidelně 1x za čtvrt roku a rozhoduje o návrzích školy na různé akce (kulturní, sportovní aj.). Ve Spolku během roku nedošlo k žádným personálním změnám, tzn. ve funkci předsedy spolku nadále setrvává paní Radmila Ficová.

V září 2018 se Spolek rozšířil o  nové členy – o třídní důvěrníky 1. tříd,  jmenovitě za 1.A paní L. Kučerová a paní K. Proroková za 1.B, aktuální seznam důvěrníků tříd je zveřejněna na webu základní školy (zápis ze schůze spolku ze dne 14.11.2018).

Číst dál: Výroční zpráva spolku „Klegovka“ za rok 2018

Výroční zpráva spolku „Klegovka“ (IČO: 228 61 581) za rok 2017

Aktualizováno čtvrtek 13. září 2018 11:04

Spolek prošel organizačními změnami ke dni 23.1.2017 s tím, že do funkce předsedy spolku byla zvolena paní Radmila Ficová.

Cílem činnosti spolku je všestranně podporovat rozvoj dětí Základní školy Klegova, zejména dětí na 1.stupni, a to:

  • podpora sportovní, zájmové činnosti, podpora projektů
  • shromažďovat finanční prostředky
  • odměňovat děti

Číst dál: Výroční zpráva spolku „Klegovka“ (IČO: 228 61 581) za rok 2017

Dne 10. září v 15.45 proběhne schůze spolku Klegovka

Aktualizováno úterý 4. září 2018 11:15

Schůzka s důvěrníky tříd se uskuteční na pavilonu B v přízemí.

Zápis ze schůze konané dne 9. dubna 2018

Aktualizováno pondělí 11. červen 2018 13:13

Zápis z 4. členské schůze spolku „Klegovka“ konané dne 9.4.2018, pav. B přízemí školy

Číst dál: Zápis ze schůze konané dne 9. dubna 2018

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates