Zápis ze schůze konané dne 11.9.2017

Aktualizováno pátek 24. listopad 2017 10:21

Zápis ze schůze spolku „Klegovka“

konané dne 11.9.2017, pav. B přízemí školy

Dne 11.9.2017 proběhla schůze  spolku „Klegovka“ (dále jen spolek) , jejíž termín byl stanoven na schůzi spolku dne 5.6.2017,  za účasti předsedy výkonného výboru paní Radmily  Ficové a osob uvedených na připojené prezenční listině.

 

Dále přítomni:  p.  Zátopková , p.  Kračmar – zástupci školy

Program schůze  navrhli zástupci školy, a to body:

  1. změna peněžního ústavu
  2. členské příspěvky žáků pro šk. rok 2017/2018
  3. příspěvek na projekt pana učitele Číhala „750.let výročí Ostravy“  (dějepis), případně na jiné akce školy
  4. sepsání zápisu a uložení na web školy

Zahájena schůze spolku v 15.30 hod.

  1. Předseda VV společně se zástupci školy seznámil přítomné s programem schůze, schválené bez námitek; během jednání  se podepisovala prezenční listina přítomných, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
  2. Projednání  programu:

bod 1) návrh na změnu banky trvá, vysloven souhlas pro „Fio Banka“ – řeší  

bod 2) členský příspěvek na žáka ve výši  200,- Kč zůstává (hrazen do 11/2017)     

            bod  3)  projekt k výročí Ostravy je podporován dotací z města Ostravy, odměny pro žáky schváleny, jízdné nikoliv

            bod 4) zápisy ze schůzí sepisuje  p. Marešová a budou ukládány na web školy

  1. Přítomni se usnesli na výše uvedeném v počtu 14 hlasů,  proti 0 hlasů.

Další termín schůze byl stanoven na den 14.11.2017 v 15:45 hod.

Zápis sepsala: Markéta Marešová

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates