Nové informace

Aktualizováno pátek 27. leden 2017 10:13

Vážení rodiče a přátelé školy!

Dne 23.1.2017 se konala členská schůze, jejímž úkolem bylo připravit podklady pro dokončení transformace z občanského sdružení na spolek dle NOZ.

Členská schůze schválila nový název: Spolek Klegovka, z.s., nové stanovy Spolku a zvolila vedení Spolku – výkonný výbor.

Ten bude pracovat ve složení: p. Radmila Ficová – předseda Spolku

                                                 p. Markéta Marešová – místopředseda Spolku

                                                 p. Renáta Mlečková – hospodář

                                                 p. Dalibor Kračmar – hospodář

                                                 p. Pavlína Zátopková - revizor

O dalších krocích bude výkonný výbor informovat prostřednictvím webu a třídní důvěrníci na nejbližších třídních schůzkách dne 27.3.2017.

Zachovejte nám přízeň.


 

 

 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates