Výroční zpráva spolku „Klegovka“ (IČO: 228 61 581) za rok 2017

Aktualizováno čtvrtek 13. září 2018 11:04

Spolek prošel organizačními změnami ke dni 23.1.2017 s tím, že do funkce předsedy spolku byla zvolena paní Radmila Ficová.

Cílem činnosti spolku je všestranně podporovat rozvoj dětí Základní školy Klegova, zejména dětí na 1.stupni, a to:

  • podpora sportovní, zájmové činnosti, podpora projektů
  • shromažďovat finanční prostředky
  • odměňovat děti

Činnost spolku řídí výkonný výbor složený z předsedy, místopředsedy a hospodáře volených členkou schůzí, na níž jsou přítomni třídní důvěrníci a také zástupci školy.

Členství a příjmy – členský příspěvek byl stanoven ve výši 200 Kč na žáka, jedná se o jediný zdroj příjmu Spolku „Klegovka“.

Finanční stav na účtě k 1. lednu 2017 činil 25,54 Kč, poté byla na účet připsána dlužná částka z Občanského sdružení Klegovka ve výši 93 327 Kč.

Příjmy z členských příspěvků celkem činily za rok 2017 částku 50 400 Kč (tj. 200 Kč na žáka).

Akce a výdaje

  • Den Čarodejnic (duben 2017) ve výši 3 045 Kč
  • finále minifotbalu (květen 2017) - doprava ve výši 1 887 Kč
  • odměny pro žáky ke konci šk. roku (červen 2017) ve výši 17602 Kč.
  • Noc s Mikulášem pro třídu 1.A (listopad 2017) ve výši 1 500 Kč a Mikuláš pro ostatní

   děti (3 647 Kč)

Ke dni 31.12.2017 byla na účtě spolku částka 88 087,54 Kč a v hotovosti částka 27 470 Kč.

Výkonný výbor Spolku

Ostrava 31.5.2018

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates