Výroční zpráva spolku „Klegovka“ za rok 2018

Aktualizováno pondělí 15. duben 2019 7:37

Výroční zpráva spolku „Klegovka“ (IČO: 228 61 581) za rok 2018

Spolek v roce 2018 pokračoval v dohodnuté činnosti specifikované konkrétně ve výroční zprávě za rok 2017 za účasti výkonného výboru, který se schází pravidelně 1x za čtvrt roku a rozhoduje o návrzích školy na různé akce (kulturní, sportovní aj.). Ve Spolku během roku nedošlo k žádným personálním změnám, tzn. ve funkci předsedy spolku nadále setrvává paní Radmila Ficová.

V září 2018 se Spolek rozšířil o  nové členy – o třídní důvěrníky 1. tříd,  jmenovitě za 1.A paní L. Kučerová a paní K. Proroková za 1.B, aktuální seznam důvěrníků tříd je zveřejněna na webu základní školy (zápis ze schůze spolku ze dne 14.11.2018).

 

Členský příspěvek ve výši 200 Kč na žáka byl ponechán, jedná se o jediný zdroj příjmu Spolku „Klegovka“.

Finanční stav na účtě k datu 1. 9. 2018 (zahájení školního roku 2018/2019) činil 92 162,54 Kč, na pokladně částka 3 029 Kč, v prosinci 2018 byly do banky vloženy příspěvky žáků tříd v celkové výši 53 500Kč, konkrétně:

třída 1.A částku 3 800 Kč

třída 1.B částku 3 600 Kč

třída 2.A částku 4 800 Kč

třída 3.A částku 4 000 Kč

třída 3.B částku 4 600 Kč

třída 4.A částku 2 400 Kč

třída 4.B částku 3 200 Kč

třída 5.A částku 5 300 Kč

třída 5.B částku 4 400 Kč

třída 6.A částku 4 000 Kč

třída 6.B částku 5 000 Kč

třída 7.A částku 4 200 Kč

třída 7.B částku 2 600 Kč

třída 8.A částku 3 600 Kč

třída 8.B částku 4 200 Kč

třída 8.C částku 1 800 Kč

třída 9.A částku 3 800 Kč

třída 9.B částku 5 400 Kč – celkem vybráno 70 700 Kč

s tím, že třídy 2.A, 4.A a 4.B již v listopadu vyčerpaly 50% svého členského příspěvku = 5 200 Kč a třídním učitelům byla poskytnuta záloha na akci Halloween a Mikuláš ve výši 12 000 Kč.

Akce a výdaje

  • akce ke Dni dětí dne 7. 6. 2018 (Colours of ZŠ Klegovka)
  • akce HALLOWEEN škola 2018 ve výši 5 618 Kč
  • akce MIKULÁŠ (pro první stupeň) ve výši 5 543 Kč
  • akce Vánoční jarmark dne 12. 12. 2018 ( příspěvek na punč, permíčky ve výši 786 Kč)

Ke dni 31. 12. 2018 byl na účtě spolku zůstatek částky 145 662,54 Kč.

Výkonný výbor Spolku

29. 3. 2019

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates