Informace o spolku „KLEGOVKA“

Aktualizováno pondělí 27. březen 2017 9:15

Informace o spolku Klegovka, z.s.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.3. 2017 byla dokončena transformace Občanského sdružení Klegovka na Klegovka, z.s. (IČ: 22861581).

Nový název vznikl na základě shody účastníků členské schůze konané dne 23. 1. 2017.

O co nám jde?

Primárním posláním je spolupráce všech zainteresovaných složek, tzn. vedení školy, učitelů, vychovatelů, rodičů, příznivců školy a spolupracujících subjektů na rozvoji školy. Zejména prohloubení spolupráce s MFK Vítkovice a navazování vztahů s dalšími zájemci, kteří chtějí školu a její žáky podpořit. Usilujeme o zlepšení komunikace mezi školou a rodiči, popularizaci školy na veřejnosti a zajištění pomoci dětem v jejich aktivitách. Chtěli bychom zajistit maximu žáků školy, aby se mohli účastnit školních akcí.

Cíle Spolku

- organizování a podpora účasti žáků na sportovních a vědomostních soutěžích

- navazování spolupráce s rodiči i jinými školami

- spolupráce se Školskou radou při ZŠ Klegova

- podpora požadavků školy vůči orgánům státní správy

- materiální a finanční podpora vzdělávacích, kulturních, sportovních, poznávacích a jiných akcí

- získávání darů, dotací a grantů pro oblast výchovně vzdělávací a zájmovou činnost

- prevence rizikových jevů

Členství ve Spolku

- fyzické osoby starší 18 let

- právnické osoby působící na území ČR

Financování Spolku

- členské příspěvky

- sponzorské dary

- výnosy z činnosti

- dotace a granty

- jiné příspěvky

Podrobnější informace jsou obsahem stanov Spolku.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates