Informace pro rodiče vycházejících žáků

Aktualizováno pondělí 4. leden 2021 7:58

1. Informační schůzka výchovného poradce se zákonnými zástupci vycházejících žáků

proběhne dne 12. 01. 2021. Forma setkání, čas a místo bude upřesněn podle aktuální

epidemiologické situace.

Číst dál: Informace pro rodiče vycházejících žáků

Náplň práce výchovného poradce

Aktualizováno čtvrtek 23. únor 2017 9:52

Výchovný poradce

Mgr. Martina Pospiechová – výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 596 787 663, pavilon SU, 1.patro

Konzultační hodiny

úterý 8:45– 9:30 hod, pátek 8:45 – 9:30 hod

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Náplň práce výchovného poradce

(zpracováno podle vyhlášky MŠMT 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, novelizace vyhláškou 116/2011 Sb.)

Poradenská činnost

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků:
 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko – poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učiteli),
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídními učiteli),
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centra) a středisky výchovné péče při zajištóvání poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 2. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami.

 1. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 2. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům – cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodická a informační činnost

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům .
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Kontakt na PPP

Pedagogicko – psychologická poradna, příspěvková organizace, Kpt.Vajdy 1a,

700 30 Ostrava – Zábřeh

tel.: 553 810 700, 553 810 701

email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates