Přehled zájmové činnosti

Aktualizováno úterý 4. únor 2020 13:18

Přehled kroužků a zájmových útvarů ve šk. roce 2019/2020        

Zájmové útvary a nepovinné předměty  - 1. pololetí 2019/2020

Název útvaru Vyučující Četnost Počet žáků
Pedagogická intervence Vařáková 1 x týdně 2
Už umím ČJ? Vařáková 1 x týdně 15
Už umím M? Vařáková 1 x týdně 15
Už umím G? Vařáková 1 x týdně 15
Turistický Vařáková 1 – 2 měsíčně 15
Turistický Opravilová 1 x měsíčně 15
ČJ se nebojíme Opravilová 1 x týdně 8
M se nebojíme Opravilová 1 x týdně 8
Logika se nás netýká? Opravilová 1 x týdně 8
Házená Haasová 1 x týdně 30
Gymnastika Haasová 1 x týdně 15
Rozvoj slovní zásoby Foltysová (4 skupiny) 1 x týdně 10
Pedagogická intervence Čechovská 1 x týdně 3
Šachový kroužek Ledvoň 1 x týdně 8
Pedagogická intervence Pišlová 1 x týdně 3
Vaření Pospiechová 1 x za 14 dní 9
Šikovné ruce Dedková

1 x týdně

8
Výtvarná dílna Dedková 1 x týdně 10
Metoda dobrého startu Dedková 1 x týdně 10
Angličtina 2.AB Braczková 1 x týdně 16
Angličtina 2.B Braczková 1 x týdně 15
Angličtina 1.A Brtnická 1 x týdně 22
Angličtina 1.B Brtnická 1 x týdně 22
Doučování JČ Pišlová 1 x týdně 10
Matematika nás baví Čechovská 1 x týdně 9

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates